XYZ Italie | Vakantiewoningen | reserveringsvoorwaarden

| italie | Vakantiewoningen | Appartementen | Agriturismo |

Reservering Voorwaarden

  Als door covid beperkingen van de regering (code rood en oranje) het onmogelijk is de vakantiewoning in de geboekte periode te bereiken krijg je een voucher van de eigenaar of mag je de boeking kosteloos naar het volgende jaar verplaatsen.

 1. 1. BETROKKEN PARTIJEN In alle gevallen handelt selecxyz - xyz travel als Boekingsagent uit naam van de eigenaar van het vakantieverblijf. Een huurder sluit in beginsel direct met de eigenaar van de accommodatie een contract en selecxyz - xyz travel kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van elk van beide partijen en voor de daaruit voortvloeiende consequenties. Tevens is selecxyz - xyz travel niet verantwoordelijk voor verplichtingen en beloftes, gedaan door derden, noch voor de daaruit voortvloeiende meningsverschillen. Echter, zowel ten bate van de huurder als de eigenaar, heeft selecxyz - xyz travel een klachtenprocedure [zie 12].
 2. 2. WAARBORGSOM IN GEVAL VAN SCHADE De eigenaar of diens agent kan aan de huurder een waarborgsom vragen bij zijn aankomst. Het geld zal aan de huurder terugbetaald worden aan het eind van zijn vakantie na aftrek van kosten in geval van schade of huur van speciale diensten. Indien niet voldaan aan [10 d] kunnen aan de huurder ook kosten in rekening worden gebracht voor extra schoonmaak. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. ALLE SCHADES MOETEN DIRECT GEMELD WORDEN AAN DE EIGENAAR EN AAN selecxyz - xyz travel. Deze kosten zijn eventueel te verhalen op uw reisverzekering. Sluit deze af bij een verzekerings specialist.
 3. 3. AANSPRAKELIJKHEID Noch selecxyz - xyz travel, noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt selecxyz - xyz travel, noch de eigenaar enige verantwoordelijkheid.
 4. 4. ANNULERINGSVERZEKERING Op grond van onze ervaring achten wij het wenselijk dat elke huurder een annuleringsverzekering afsluit.
 5. 5. ANNULERINGEN ANNULERING: In het ongelukkige geval dat u de gehele of een gedeelte van uw vakantie moet annuleren zullen we u in rekening moeten brengen, hetzij:
  • Bij annulering bent u minimaal gehouden uw voorschot vermeerderd met de boekingskosten.
  • Tot 8 weken voor aankomst 30% van de reissom vermeerderd met de boekingskosten te betalen.
  • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder gehouden 50% van het huurbedrag, vermeerderd met de boekingskosten te betalen.
  • Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode is huurder gehouden het volledige huurbedrag, vermeerderd met de boekingskosten.
 6. 6. RESERVERINGSVOORWAARDEN a) U kunt telefonisch, schriftelijk of via email reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en XYZ bindend en rechtsgeldig. *1
 7. 7. WIJZIGING RESERVERING Bij wijziging van een eenmaal gereserveerde accommodatie, is de huurder een bedrag van 35 per accommodatie aan administratiekosten verschuldigd. Wijzigingen welke leiden tot reservering van een geheel andere accommodatie vallen onder de annuleringsbepalingen.
 8. 8. BETALINGSCONDITIES Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking ontvangt de huurder van selecxyz - xyz travel een boekingsbevestiging, tevens factuur. De betalingswijze is als volgt: " minimaal 30% van de totale reissom + eventuele boekingskosten + eventuele premie(s) verzekering(en) dienen per direct aan selecxyz - xyz travel te worden voldaan. " Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de geboekte periode op het bankrekeningnummer van selecxyz - xyz travel te zijn bijgeschreven. Let op: Bij niet tijdige betaling van de deelbedragen is selecxyz - xyz travel gerechtigd om de boeking te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen! " Bij een boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient de gehele huurprijs per direct te worden betaald.
 9. 9. BESCHRIJVINGEN Hoewel onze medewerkers respectievelijk vertegenwoordigers ter plaatse alle huizen uiterst zorgvuldig hebben geinspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door selecxyz - xyz travel aangeboden accommodaties binden selecxyz - xyz travel niet. Ook dragen wij geen enkele verantwoording, mocht de accommodatie niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de huurder.
 10. 10. VERANTWOORDELIJKHEID De persoon die de (aan)betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang: a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op internet of op de voucher vermeld staat. b) De huurder dient zich te houden aan de voorwaarden, welke vermeld staan in de beschrijving van de accommodatie. c) Er worden geen huisdieren toegelaten, waar geen huisdieren worden toegestaan. d) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. e) Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 16.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie om 10.00 uur te verlaten. Tenzij anders vermeld of in overleg.
 11. 11. ALGEMEEN VOORBEHOUD selecxyz - xyz travel gaat uiterst zorgvuldig te werk bij zijn bemiddelingsactiviteiten, echter wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door de verhuurder en huurder te leveren prestaties. Te dezer zaken is selecxyz - xyz travel uitdrukkelijk gevrijwaard. selecxyz - xyz travel is uitdrukkelijk gevrijwaard vervangende accommodatie te zoeken voor de huurder die de gereserveerde accommodatie om welke reden dan ook niet wenst te betrekken of vroegtijdig heeft (moeten) verlaten. Tevens is selecxyz - xyz travel uitdrukkelijk gevrijwaard in dit geval reeds betaalde huurgelden aan de huurder te restitueren.
 12. 12. KLACHTENPROCEDURE Ondanks dat wij betrachten uiterst secuur te zijn met onze selectie en beschrijvingen, kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. In geval van een klacht dient de huurder zich in eerste instantie te wenden tot de eigenaar of de sleutelbewaarder. Als de klacht niet tot tevredenheid van de huurder ter plekke kan worden opgelost, dan dient de huurder telefonisch contact op te nemen met selecxyz - xyz travel enkel op de kantooruren van 10.00 tot 17.00 uur maandag tot vrijdag, niet later dan 72 uur na aanvang van de vakantie. Een schriftelijke bevestiging van de klacht dient binnen 7 dagen op ons kantoor in Nederland binnen te zijn. Er kunnen geen claims ontleend worden aan de eventuele klacht. Elk meningsverschil tussen de in de reserveringsbevestiging/factuur vermelde partijen zal worden opgelost in overeenstemming met de wetgeving van het betreffende land. Wacht u in ieder geval niet met uw klacht totdat u weer thuis bent. In dat geval zullen en kunnen we geen onderzoek meer doen naar uw klacht. Mocht u naar aanleiding van een klacht uw betaalde huur of een deel daarvan willen terugvorderen wijzen wij u erop dat de betaalde gelden in het bezit zijn van de eigenaar van de accommodatie en dat u de eigenaar erop dient aan te spreken tijdens uw vakantie op het moment van constatering.
 13. 13. TOURISM TAX: Op veel plaatsen in Italie wordt sinds 2012 een belasting voor toeristen gevraagd. Deze verschilt van gemeente tot gemeente. Hou minimaal rekening met 1 euro per dag per persoon voor de eerste 10 dagen. Meestal niet voor kinderen onder de 12 jaar oud.

*1 Controleer bij boeking altijd via email de prijs zoals vermeld op de website zodat daar geen misverstand over zal bestaan. Het komt helaas heel soms voor dat de prijzen of seizoenen fout vermeld staan.

SelecXYZ groeit!Wekelijks nieuwe Vakantiehuizen in italie.

naar boven